Bliv en del af en branche med den nyeste teknologi!

Det kræver både snilde og stærke kompetencer at vedligeholde og styre driften af vandværker. Læs herunder om Øssur, der er maskinmester i DIN Forsyning.

Der ligger meget arbejde i at sikre rent drikkevand, og det er fedt at være en del af det.

Øssur Skovgaard Nielsen, 25 år

Virksomhed: DIN Forsyning

 

Hvad laver du på dit job, og hvad er dine primære ansvarsområder?

Jeg  sørger  for,  at  vores  vedligeholdssystem  er  up  to  date,  at  de  jobs,  der  bliver  sendt  ud,  bliver  udført  tilfredsstillende,  og  at  vandværkerne,  pumpestationer,  trykforøger  stationer  og  boringer  kører,  som  de  skal.    Disse  fører  jeg  også  tilsyn  med  i  løbet  af  dagen. Jeg  tager  mig  også  af  akutte  driftsproblemer  med  vandproduktionen,  det  kan  være  alt  fra  for  lavt  tryk  ud  af  værket  til  for  lidt  vand  gennem  filtreringen.  Der  er  mange  parametre,  der  skal  overvåges. Mit  primære  ansvar  er  vedligehold  og  drift  af  vandværker,  boringer,  trykforøgere  herunder  også  grønt  vedligehold.

 

Hvad er det fedeste ved dit job?

Ansvaret  og  alsidigheden.  Jeg  kan  tage  en  dag  på  kontoret  eller  en  i  marken,  der  er  altid  noget  at  gøre  begge  steder.  Samtidig  er  det  fedt  at  stå  med  ansvaret  for  al  vandindvinding  og  udpumpning  til  kunderne  i  vores  store  forsyningsområde.  Der  ligger  meget  arbejde  i  at  sikre  rent  drikkevand,  og  det  er  fedt  at  være  en  del  af  det.

Jeg har et job,  hvor  der  er  plads  til  fordybelse  og  til  at  løbe  stærkt.  Der  er  ikke  mange  ens  dage,  og  der  er  plads  til  udfoldelse.  Man  får  tildelt  den  mængde  ansvar,  man  ønsker  og  evner.  Der  er  højt  til  loftet  og  en  god  uformel  tone  blandt  kollegaerne.  Man  kan  mærke,  at  alle  brænder  for  arbejdet  og  nyder  det.

 

Hvad vil du gerne i fremtiden?

Stå  for  mere  overordnet  vedligehold  af  vandforsyning  og  forsyning  generelt.  Og at have  større  ansvarsområder og flere  deadlines skræmmer mig ikke.

#vandmedansvar

Facts om vand du måske ikke vidste

Fact #1

Drikkevandsselskaberne har stor værdi for den enkelte dansker. Hele 85% er villige til at betale ekstra for et lavere indhold af pesticider i drikkevandet.

Fact #2

Oversvømmelse koster samfundet dyrt. Sidder 50.000 mennesker fast i kø i 1 time på grund af oversvømmelser, koster det samfundet ca. 10 mio. kr.

Fact #3

750 mio. mennesker har ikke adgang til drikkevand. Det er et stort problem, som ledere verden over skal forsøge at løse i fremtiden.

Fact #4

Alt vand på jorden ankom i kometer og asteroider. Det skete for mellem 4,5 mia. og 3,8 mia. år siden, i en periode kaldet Det Store Bombardement.

Du kan læse om vores andre ambassadører her

Caroline Simmelkær Berggren,
Professionsbachelor i Energiteknologi og teknisk integration

At sikre rent drikkevand til hele Trekantsområdet stiller krav til Carolines tekniske viden på mange niveauer. Læs herunder om Caroline, der er Teknisk Kunderådgiver hos TREFOR Vand.

Niels Emil Søe,
Ph.D. i Geolog

Et arbejde med stor samfundsværdi og en variation i opgavetyperne betyder meget for Niels Emil. Læs mere om Niels Emil, der er geolog og arbejder hos TREFOR Vand.