Bliv en del af en branche med nyeste viden!

Det kræver både viden og stærke kompetencer at styre driften og sikkerheden på et vandværk. Læs herunder om Mikkel, der er driftsoperatør i DIN Forsyning.

At være en del af en branche i stor og konstant udvikling er spændende for Mikkel.

Mikkel Laustrup, 28 år

Virksomhed: DIN Forsyning

 

Hvad laver du på dit job, og hvad er dine primære ansvarsområder?

Mit  primære  ansvarsområde  er  slamafvanding. Jeg  driver  to  dekanter-centrifuger;  en  slutafvander,  der  afvander  slam  til  brug  på landbrugsjord  og  en  forafvander,  der  afvander  slam  til  udnyttelse  i  vores  biogasanlæg.  Foruden  det  har  jeg  et  medansvar  i  sikkerheden  omkring  arbejdet på biogasanlægget.

 

Hvad er det fedeste ved dit job?

Det  fedeste  ved  mit  job  er  nok  den  mulighed,  det  er  at  være  en  del  af  en branche i  rigtig  stor  og  konstant  udvikling. Vi  har kun  25  års  reel  erfaring  med den  slags  rensning,  vi  kører  i  dag.  Det  er  ikke  særligt  meget,  og  derfor  finder  vi  i  samspil  med  universiteter  og  rådgivende  ingeniørfirmaer  stadig  mange  nye  opdagelser  inden  for  mikrobiologien  i  den  biologiske  rensning,  vi  kan  anvende i  dagligdagen.  Foruden  det,  så  har  man  kun  skrabet  overfladen  af  viden  inden  for mikrobiologien  i  biogasanlæggene.

 

Hvad vil du gerne i fremtiden?

I  fremtiden  vil  jeg  gerne  arbejde  mere  overordnet  med  slamafvanding,  slambehandling  og  biogasanlæg.  Omvendt  synes  jeg  dog  både , at  mikrobiologien  i biologisk  rensning  såvel  som  mikrobiologien  i  biogas  begge  er  rigtig  spændende,  så  det  ville  også  være  spændende  at  blive  klogere  på  netop  de  to  områder.    Helt  realistisk  set,  så  har  jeg  dog  stadig  meget  at  lære  på  det praktiske  område  inden  for  vedligehold  af  de  maskiner,  vi  bruger  i  forbindelse  med  slambehandlingen.  Så  det  vil  jeg  gerne  blive  skarp  til,  før  jeg  bruger  meget  tid  på  de  mere  abstrakte  og  teoretiske  aspekter.

Jeg  vil  sige,  at  spildevandsbranchen  er  en  rigtig  god  mulighed,  hvis  man  har  en  drøm  om  at  kunne  være  med  til  at  præge  branchen.  Jeg  vil  endda  påstå,  at  hvis  man  har  ambitioner  og  kompetencer,  så  er der  en  rigtig  god  mulighed  for  at  løfte forskellige  områder  af  branchen  til  helt  nye  niveauer.    Der  er,  grundet  branchens  relative  korte  levetid,  rigtigt  meget  spillerum  for  optimeringer  inden  for  alle  mulige  områder.

#vandmedansvar

Facts om vand du måske ikke vidste

Fact #1

Drikkevandsselskaberne har stor værdi for den enkelte dansker. Hele 85% er villige til at betale ekstra for et lavere indhold af pesticider i drikkevandet.

Fact #2

Oversvømmelse koster samfundet dyrt. Sidder 50.000 mennesker fast i kø i 1 time på grund af oversvømmelser, koster det samfundet ca. 10 mio. kr.

Fact #3

750 mio. mennesker har ikke adgang til drikkevand. Det er et stort problem, som ledere verden over skal forsøge at løse i fremtiden.

Fact #4

Alt vand på jorden ankom i kometer og asteroider. Det skete for mellem 4,5 mia. og 3,8 mia. år siden, i en periode kaldet Det Store Bombardement.

Du kan læse om vores andre ambassadører her

Øssur Skovgaard Nielsen,
Maskinmester

Der ligger meget arbejde i at sikre rent drikkevand, og det er fedt at være en del af det. Læs herunder om Øssur, der er maskinmester hos DIN Forsyning.

Dan Wilken,
VVS Montør

Du kan læse mere om, hvad Dan laver, og hvordan han er med til at sikre, at du kan få rent drikkevand på alle tider af døgnet. Læs herunder om Dan, der er målermontør i DIN Forsyning.