Bliv en del af vandbranchen

Når du arbejder i et vandselskab, er du med til at redde liv hver dag. Det er du, fordi rent drikkevand og håndtering af spildevand er altafgørende i vores samfund.

 

Vand er forudsætningen for liv – ikke bare for mennesker, men også for arternes og naturens overlevelse, samfundets succes og verdens fremtid.

Måske er det ikke noget, du går og tænker over i hverdagen, men bag det rene vand, der kommer ud af hanerne, ligger der et stort arbejde og ansvar hos dygtige medarbejdere hos vandværkerne landet over. Det samme gælder vores spildevand. For hvem sikrer, at vi ikke sidder i kø pga. oversvømmelser, og at vores hygiejne i samfundet er så god, at vi ikke bliver syge? Det gør de ansatte rundt omkring i de danske vandselskaber!

Der er tidligere i historien set eksempler på, at forurenet vand og dårlig hygiejne har kostet mere end 1,5 millioner menneskeliv i lande uden effektive og velfungerende selskaber. Så helt konkret redder du liv hver dag, når du arbejder med drikkevand og spildevand.

 

Kunne du tænke dig at blive en del af vandbranchen og arbejde for en sund fremtid?

Læs mere herunder om de mange karrieremuligheder, der findes og se ledige stillinger nederst på siden.

#vandmedansvar

Ved at arbejde i et vandselskab kommer du til at arbejde med nyeste teknologier og sikre høje standarder til fremtiden.

 

Danske vandselskaber har og tiltrækker verdensklasse eksperter og teknikere. Det gør vi, fordi Danmark er et forgangsland for håndtering af drikkevand og spildevand. Vores løsninger og teknologier er blandt verdens bedste, og ledere, forskere og politikere verden over kigger Danmarks vej, når de skal forsøge at løse problemer, der på globalt plan truer folkesundhed og samfund.

At 750 mio. mennesker ikke har adgang til rent drikkevand og endnu flere ikke har adgang til sanitet, landbrugets behov for mere vand så verdens befolkning kan få mad, og klimaforandringer med storme og oversvømmelser er alt sammen udfordringer, der skal findes løsninger på. Derfor har danske vandselskaber stærkt brug for dygtige, kvalificerede medarbejder, der vil være en del af vandbranchen – og en del af fremtiden.

Karrieremulighederne spænder vidt, og der er brug for mange kompetencer – lige fra biologer, ingeniører og datateknikere til smede, elektrikere, kemikere og mange flere.

 

Læs mere om dine[-] karrieremuligheder her

Facts om vand du måske ikke vidste

Fact #1

Drikkevandsselskaberne har stor værdi for den enkelte dansker. Hele 85% er villige til at betale ekstra for et lavere indhold af pesticider i drikkevandet.

Fact #2

Oversvømmelse koster samfundet dyrt. Sidder 50.000 mennesker fast i kø i 1 time på grund af oversvømmelser, koster det samfundet ca. 10 mio. kr.

Fact #3

750 mio. mennesker har ikke adgang til drikkevand. Det er et stort problem, som ledere verden over skal forsøge at løse i fremtiden.

Fact #4

Alt vand på jorden ankom i kometer og asteroider. Det skete for mellem 4,5 mia. og 3,8 mia. år siden, i en periode kaldet Det Store Bombardement.